ИТ Инфраструктура

Технологичната инфраструктура се отнася до проектирането,  изграждането и управлението на корпоративните IT услуги в цифрова среда. Ако ИТ инфраструктурата е гъвкава, надеждна и сигурна, тя може да помогне на предприятието да постигне целите си и да осигури конкурентно предимство на пазара.

IT Infrastructure

Особености на ИТ инфраструктура 

Настройките на ИТ инфраструктурата варират в зависимост от бизнес нуждите и целите, но някои цели са универсални за всяко предприятие. Оптималната инфраструктура ще осигури бизнес изпълнение с висока производителност, мрежа с ниско забавяне, сигурност, оптимизирана глобална мрежа (WAN), виртуализация и нулев престой. 

Оптимална ИТ инфраструктура

  • Високопроизводителна система за съхранение  и архивиране на данни, с включен алгоритъм за възстановяване на данни в случай на бедствие. 
  • Използване на специални компоненти на ниво обща инфраструктура, за да не се допусне забавяне на сигналите по мрежата.
  • Защитни стени, които контролират достъпа до информацията и данните. Те  защитават бизнеса от пробиви и кибератаки, където и да се намират данните, поддържайки доверието на клиентите.
  • Нулев престой с цел да се намалят смущенията в бизнес операциите и прекъсванията на системата, което води до намаляване на разходи и оптимални печалби. 

© Copyright 2024 Eniak - All Rights Reserved