Начало
История
Дейности
Контакти
 
 

Дейности и направления:

  • Системна интеграция и поддръжка
     Най-голямото направление в нашата дейност, предназначено за българския бизнес и домашен потребител.Включва проектиране, доставка, инсталиране, конфигуриране и настройка на компютърно, комуникационно и мрежово оборудване. Осигуряване на надеждна и своевременна поддръжка, ефективен сервиз и експертни консултации по време на цялостния жизнен цикъл на реализираните информационни решения.

Още информация

  • Quality Assurance и тестване на софтуерни продукти
     Нашето експортно ориентирано направление в областта на софтуерното проектиране и тестване, което успешно практикуваме от 3 години.Целта на тестването е да помогаме на софтуерните фирми и бизнес организации в процеса на разработка на различни софтуерни приложения. Чрез нашите тестове ние желаем да намалим риска, съпътстващ всеки етап на софтуерната разработка. В Eniak Testing Center ние прилагаме поредица от тестове, покриващи техническите изисквания, взаимодействието между човека и компютъра и различните бизнес изисквания. По този начин удостоверяваме, че продукта отговаря на проектните изисквания и е добре позициониран в своята бизнес област.

Още информация

  • Самостоятелни софтуерни разработки
     Най-новото направление в нашата дейност, което развиваме от началото на 2002 година. Доброто познаване и опита, който имаме в анализа и дефинирането на изискванията, етапите и фазите на проектиране и разработка на програмни приложения за нуждите на корпоративни клиенти и крайни потребители са гаранция за успеха на нашите проекти.

Още информация