Начало
IT консултации
Тестване
Софтуер
Контакти
 
 

Информацията е критичен актив за всяка организация. Опазването на нейната конфиденциалност и цялостност, създаването и поддържането на стратегии за достъп до информационните ресурси и методите на тяхното използване са в основата на съвременния успешен бизнес модел.

За да постигнем оптималното решение, ние предоставяме знанията и уменията на екипа ни от специализирани ИТ инженери на фирми и организации, за които успешното развитие на дейността е свързано с управлението на гъвкава и надеждна информационна среда. Нашето портфолио от ИТ продукти и услуги се базира на световно утвърдени практики и иновативни продукти, които ние интегрираме и настройваме спрямо специфичните изисквания на конкретната организация.

Какво предлагаме:
  • Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи за пренос на данни, глас и интеграция на различни видове офисни системи;

  • Консултации за избор на активни устройства в локалната мрежа, анализ на интензивността на натоварването на мрежата, общата топология на връзките (между други офиси или Интернет) за избор на най-подходящите устройства;

  • Определяне на изискванията към сигурността на информацията и управление на информационния риск;

  • Експертни решения в областта на обработката и защитата на данни;

  • Проектиране, тестване, оценка и внедряване на софтуерни решения.